Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie inicjatyw na rzecz edukacji dzieci romskich z dnia 2001-11-27.

Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/389023/01/XV/1506.2 RZ
Data sprawy:
2001-11-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie inicjatyw na rzecz edukacji dzieci romskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-12-17
Opis odpowiedzi: