Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie inicjatyw na rzecz edukacji dzieci romskich z dnia 2001-11-27.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/389023/01/XV/1506.2 RZ
Data sprawy:
2001-11-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie inicjatyw na rzecz edukacji dzieci romskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-11-27
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17.12.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2001", str. 63).