Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do informacji o prawach pacjenta oraz zapewnienia tym osobom prywatności i ochrony danych osobowych w czasie korzystania z opieki lekarskiej z dnia 2001-11-28.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/393877/01/VII/701 RZ
Data sprawy:
2001-11-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do informacji o prawach pacjenta oraz zapewnienia tym osobom prywatności i ochrony danych osobowych w czasie korzystania z opieki lekarskiej.

 


Data odpowiedzi:
2001-11-28
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2001", str. 64).