Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P. dołączonej do wspólnego rozpoznania do skargi Bronisława S., dotyczącej możliwości rozpatrywania przez sądy odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych zapadłych wobec obwinionych policjantów (sygn. akt SK 4/01) z dnia 2001-12-04.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/392841/01/I/109 RZ
Data sprawy:
2001-12-04
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P. dołączonej do wspólnego rozpoznania do skargi Bronisława S., dotyczącej możliwości rozpatrywania przez sądy odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych zapadłych wobec obwinionych policjantów (sygn. akt SK 4/01).

 


Data odpowiedzi:
2002-11-22
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 06.11.2002 r., sygn. akt SK 4/01).