Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marcina K., dotyczącej konstytucyjności przepisu regulującego zasady odpowiedzialności osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o upadłość (sygn. akt SK 33/01) z dnia 2001-12-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/391968/01/II/211 RZ
Data sprawy:
2001-12-11
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marcina K., dotyczącej konstytucyjności przepisu regulującego zasady odpowiedzialności osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o upadłość (sygn. akt SK 33/01).

 


Data odpowiedzi:
2002-07-24
Opis odpowiedzi:


Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 4.07.2002 r., sygn. akt P 12/01).