Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz w sprawie prawa do lokalu socjalnego z dnia 2001-12-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/393863/01/V/509.1 RZ
Data sprawy:
2001-12-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz w sprawie prawa do lokalu socjalnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-10-24
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 2.10.2002 r., sygn. akt K 48/01).