Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie blankietowego charakteru upoważnienia zawartego w ustawie - Prawo o notariacie, do wydania aktu wykonawczego w sprawie taksy notarialnej z dnia 2001-12-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/392969/01/IV/410 RZ
Data sprawy:
2001-12-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie blankietowego charakteru upoważnienia zawartego w ustawie - Prawo o notariacie, do wydania aktu wykonawczego w sprawie taksy notarialnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-02-02
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 10.12.2003 r., sygn. akt K 49/01).