Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie - Prawo farmaceutyczne, ograniczających prawo wolności gospodarczej, prawo własności oraz prawo dziedziczenia z dnia 2001-12-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/345379/00/VI/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2001-12-18
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie - Prawo farmaceutyczne, ograniczających prawo wolności gospodarczej, prawo własności oraz prawo dziedziczenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-10-24
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 15.10.2002 r., sygn. akt K. 51/01).