Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących odmowę przyjęcia kasacji (sygn. akt SK 37/01) z dnia 2002-01-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/393160/01/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-01-07
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących odmowę przyjęcia kasacji (sygn. akt SK 37/01).

 


Data odpowiedzi:
2003-01-28
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 28.01.2003 r., sygn. akt SK 37/01).