Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla żołnierzy z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową z dnia 2002-01-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/366574/01/IX/902.18 RZ
Data sprawy:
2002-01-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla żołnierzy z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-12-09
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.10.2003 r., sygn. akt K 4/02).