Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie inicjatywy utworzenia świetlicy - ośrodka środowiskowego w osiedlu romskim w Maszkowicach z dnia 2002-01-07.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/389023/01/XV/1506.2 RZ
Data sprawy:
2002-01-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie inicjatywy utworzenia świetlicy - ośrodka środowiskowego w osiedlu romskim w Maszkowicach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-01-07
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.01.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - styczeń 2002", str. 59).