Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieopublikowania sprawozdania Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z lustracji wybranych miejsc przymusowego pozbawienia wolności przeprowadzonej w Polsce w 2000 r z dnia 2002-04-16.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2002-04-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieopublikowania sprawozdania Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z lustracji wybranych miejsc przymusowego pozbawienia wolności przeprowadzonej w Polsce w 2000 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-04-16
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.04.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - kwiecień 2002", str. 50).