Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nie rozwiązanego konflitu na tle usytuowania strażnicy Straży Granicznej w Puńsku z dnia 2002-04-17.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/404960/02/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2002-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nie rozwiązanego konflitu na tle usytuowania strażnicy Straży Granicznej w Puńsku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-05-25
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 25.05.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - maj 2002", str. 42).