Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty równoważników mieszkaniowych na rzecz osób uprawnionych na mocy postanowień ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z dnia 2002-04-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/387026/01/V/503 RZ
Data sprawy:
2002-04-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty równoważników mieszkaniowych na rzecz osób uprawnionych na mocy postanowień ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-09-29
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 20.05.2003 r., sygn. akt K 56/02).