Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.04.2001 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do wniosków w sprawie podziału gminy z dnia 2002-04-24.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/393100/01/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2002-04-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.04.2001 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do wniosków w sprawie podziału gminy.

 


Data odpowiedzi:
2002-05-27
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 27.05.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - maj 2002", str. 44).