Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostosowania przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy publicznej do standardów zawartych w art.77 ust.1 Konstytucji RP z dnia 2002-04-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/397760/02/V/500 RZ
Data sprawy:
2002-04-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostosowania przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy publicznej do standardów zawartych w art.77 ust.1 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-10-30
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 23.09.2003 r., sygn. akt K 20/02).