Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obejmowania wysokich stanowisk w służbie cywilnej przez osoby spoza korpusu służby cywilnej z zaniechaniem procedur konkursowych z dnia 2002-06-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/402800/02/VIII/811 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obejmowania wysokich stanowisk w służbie cywilnej przez osoby spoza korpusu służby cywilnej z zaniechaniem procedur konkursowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-02-17
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 12.12.2002 r., sygn. akt K 9/02).