Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia w drodze ustawy o referendum lokalnym zakresu przedmiotowego referendum z dnia 2002-06-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/409174/02/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2002-06-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia w drodze ustawy o referendum lokalnym zakresu przedmiotowego referendum.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-04-08
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 26.02.2003 r., sygn. akt K 30/02).