Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deklarowania w ramach narodowego spisu powszechnego przynależności narodowej i języka używanego w rodzinie z dnia 2002-06-28.

Adresat:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Sygnatura:
RPO/405033/02/XV/1506.3 RZ
Data sprawy:
2002-06-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deklarowania w ramach narodowego spisu powszechnego przynależności narodowej i języka używanego w rodzinie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-07-11
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Wiceprezesa GUS z dnia 11.07.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - lipiec 2002", str. 56).