Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia uprawnień zabużan do rekompensat za pozostawione mienie z dnia 2002-07-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/376474/01/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2002-07-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia uprawnień zabużan do rekompensat za pozostawione mienie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-02-15
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 19.12.2002 r., sygn. akt K 33/02).