Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z dnia 2006-08-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/537395/06/X/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się uczestnik konkursu na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wskazując na nieprawidłowe przeprowadzenie konkursu przez Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia. W ogłoszeniu w sprawie naboru na omawiane stanowisko nie określono procedury wyboru Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Uprzywilejowano w ogłoszeniu osoby z wykształceniem medycznym, psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym, co stanowi naruszenie praw kandydatów z innych wykształceniem, np. prawniczym, ekonomicznym.

Analiza przedstawionej sprawy wskazuje na rozbieżności między warunkami, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego określonymi w art. 10c ustawy o ochronie zdrowia psychicznego a warunkami określonymi w ogłoszeniu, poprzez zawężenie kryteriów naboru wyłącznie do osób mających ukończone studia wyższe magisterskie medyczne lub humanistyczne. W warunkach konkursowych nie uwzględniono negatywnych kryteriów określonych w art. 10c wspominanej ustawy, pośród których znalazł się zakaz zatrudnienia na tym stanowisku pracowników zakładów opieki zdrowotnej oraz osób współpracujących ze świadczeniodawcami. Wprowadzono ponadto kryteria nie wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego np. wymóg posiadania miejsca zamieszkania w okręgu położenia szpitala psychiatrycznego.

Za niedopuszczalną należy uznać praktykę modyfikowania wymogów ustawowych, jakie stawia przed kandydatem na omawiane stanowisko ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Tak ustalone zasady konkursu mogą spowodować, że nie zostaną wyłonione osoby dające rękojmię należytego wykonywania tej funkcji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-25
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia (02.10.2006 r.) zobowiązał Dyrektora Biura Praw Pacjenta do niezwłocznego unieważnienia konkursu na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego i jego ponownego przeprowadzenia, jak również do bezwzględnego stosowania przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przy ustalaniu wymogów, jakie mają spełniać kandydaci na Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.