Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29.12.2000 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UMiRM z dnia 16.10.2000 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Warszawskiego z dnia 12.03.1992 r. i decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22.05.1992 r. odnoszących się do uwłaszczenia Huty Warszawa w części dotyczącej działki położonej w Warszawie z dnia 2001-07-09.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/377443/01/IV/4004.1 RZ
Data sprawy:
2001-07-09
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29.12.2000 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UMiRM z dnia 16.10.2000 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Warszawskiego z dnia 12.03.1992 r. i decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22.05.1992 r. odnoszących się do uwłaszczenia Huty Warszawa w części dotyczącej działki położonej w Warszawie.

 


Data odpowiedzi:
2010-05-27
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 13.09.2002 r., sygn. akt I SA 294/01).