Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Eugeniusza O., dotyczącej przyznania prawa do lokalu socjalnego (sygn. akt SK 19/01) z dnia 2001-07-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/379342/01/V/505 RZ
Data sprawy:
2001-07-11
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Eugeniusza O., dotyczącej przyznania prawa do lokalu socjalnego (sygn. akt SK 19/01).

 


Data odpowiedzi:
2002-08-01
Opis odpowiedzi:

Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 20.11.20001 r., sygn. akt SK 19/01).