Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przydzielania kwater żołnierzom zawodowym z dnia 2001-08-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/320088/99/V/503 RZ
Data sprawy:
2001-08-01
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przydzielania kwater żołnierzom zawodowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-12-06
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 14.10.2002 r., sygn. akt U 4/01).