Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia więźniom wymagającym świadczeń zdrowotnych stałego dostępu do bezpłatnych leków z dnia 2002-01-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/394933/01/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2002-01-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia więźniom wymagającym świadczeń zdrowotnych stałego dostępu do bezpłatnych leków.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-01-22
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14.02.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2002", str. 47).