Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r z dnia 2002-03-01.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/400387/02/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2002-03-01
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

 


Data odpowiedzi:
2002-10-30
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 23.07.2002 r., sygn. akt III SA 622/02).