Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na uchwałę Nr 461 Rady Gminy W. z dnia 30.08.2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Wiesławy S. wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W., odrzucającą w całości wniesione przez w.w. zarzuty z dnia 2002-03-06.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/399430/02/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2002-03-06
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga na uchwałę Nr 461 Rady Gminy W. z dnia 30.08.2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Wiesławy S. wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W., odrzucającą w całości wniesione przez w.w. zarzuty.

 


Data odpowiedzi:
2003-01-30
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 10.09.2002 r., sygn. akt IV SA 1141/02).