Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 2002-03-13.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/390902/01/VII/715 RZ
Data sprawy:
2002-03-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-03-13
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 9.05.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - maj 2002", str. 32).