Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deklarowania w ramach narodowego spisu powszechnego przynależności narodowej części mniejszości białoruskiej i tatarskiej z dnia 2002-03-27.

Adresat:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Sygnatura:
RPO/405033/02/XV/1506.3 RZ
Data sprawy:
2002-03-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deklarowania w ramach narodowego spisu powszechnego przynależności narodowej części mniejszości białoruskiej i tatarskiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-07-11
Opis odpowiedzi: