Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pobierania zróżnicowanych opłat paszportowych od uczniów i studentów z dnia 2002-03-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/379901/01/I/101 RZ
Data sprawy:
2002-03-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pobierania zróżnicowanych opłat paszportowych od uczniów i studentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-05-08
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 17.12.2002 r., sygn. akt U 3/02).