Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej z dnia 2006-12-04.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/545954/06/VIII/805.7 RZ
Data sprawy:
2006-12-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.

W dniu 21.11.2006 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej doszło do wypadku zbiorowego, w którym zginęły 23 osoby.
Wypadek ten miał miejsce w rejonie likwidowanej ściany 1 w pokładzie 506 na poziomie 1030 m, a więc w miejscu, w którym w dniu 22.02.2006 r. nastąpiło silne tąpnięcie i wypadek zbiorowy. Konsekwencją wypadku z lutego 2006 r. był istotny wzrost zagrożenia pożarowego. W związku z tym decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dalsza eksploatacja ściany 1 została wstrzymana. Następnie w dniu 18.11.2006 r. po stwierdzeniu braku zagrożenia pożarowego przystąpiono do demontażu urządzeń znajdujących się w rejonie likwidowanej ściany. W trakcie tego demontażu zdarzył się wymieniony na wstępie wypadek zbiorowy.
Komisja powołana przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ma za zadanie zbadać przyczyny i okoliczności wypadku zbiorowego z dnia 22.11.2006 r. W prasie pojawiają się informacje oparte na relacjach górników o łamaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w kopalni, w szczególności poprzez fałszowanie wskazań czujników metanu. Informacje te wymagają dogłębnego zbadania.
Rzecznik prosi o przedstawienie ogólnej informacji o stanie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego. Ponadto Rzecznik zwrócił się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przedstawienie przebiegu i dotychczasowych wyników prac mających na celu ustalenie przyczyn wypadku.

Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.

W dniu 21.11.2006 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej doszło do wypadku zbiorowego, w którym zginęły 23 osoby. Wypadek ten miał miejsce w rejonie likwidowanej ściany 1 w pokładzie 506 na poziomie 1030 m, a więc w miejscu, w którym w dniu 22.02.2006 r. nastąpiło silne tąpnięcie i wypadek zbiorowy. Konsekwencją wypadku z lutego 2006 r. był istotny wzrost zagrożenia pożarowego. W związku z tym decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dalsza eksploatacja ściany 1 została wstrzymana. Następnie w dniu 18.11.2006 r. po stwierdzeniu braku zagrożenia pożarowego przystąpiono do demontażu urządzeń znajdujących się w rejonie likwidowanej ściany. W trakcie tego demontażu zdarzył się wymieniony na wstępie wypadek zbiorowy.
Komisja powołana przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ma za zadanie zbadać przyczyny i okoliczności wypadku zbiorowego z dnia 22.11.2006 r. W prasie pojawiają się informacje oparte na relacjach górników o łamaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w kopalni, w szczególności poprzez fałszowanie wskazań czujników metanu. Informacje te wymagają dogłębnego zbadania.
Rzecznik prosi o przedstawienie ogólnej informacji o stanie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego. Ponadto Rzecznik zwrócił się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przedstawienie przebiegu i dotychczasowych wyników prac mających na celu ustalenie przyczyn wypadku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: