Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji pośredniczących w skierowaniu do pracy za granicą z dnia 2006-12-07.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/545972/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-12-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji pośredniczących w skierowaniu do pracy za granicą.

Jedną z głównych przyczyn powodujących komplikacje po stronie osób podejmujących pracę poza granicami Polski, jest wadliwe funkcjonowanie agencji zatrudnienia (głównie agencji pośredniczących w skierowaniu do pracy za granicą). Bardzo często okazuje się, że oferta legalnej pracy jest jedynie fikcją, a osoby wysyłane za granicę przez nierzetelnego pośrednika pozostają bez środków do życia. Na porządku dziennym jest też wprowadzanie w błąd klientów agencji, co do warunków pracy i płacy u zagranicznego pracodawcy.
Rzecznik dokonał analizy porównawczej polskich i brytyjskich przepisów regulujących działanie i funkcjonowanie pośredników pracy. Niezależni eksperci wskazują system brytyjski jako jeden z tych, który sprawdza się w działaniu. Interesujące rozwiązania to: wyższa wysokość wpisu rejestracyjnego oraz jego zróżnicowanie (w zależności od obrotu) - eliminuje to z rynku przypadkowych pośredników. W Wielkiej Brytanii działa jeden, w skali kraju, organ przyznający "koncesję" na działanie pośrednika. W Polsce do rejestru wpisuje Marszałek Województwa. Obecnie zdarzają się kłopoty z przepływem informacji między województwami. Brytyjskie standardy licencyjne konieczne do uzyskania licencji stosowane są w sposób elastyczny, w zależności od przedmiotu działalności. W Polsce te standardy są jednakowe. Prowadzenie nielicencjonowanej działalności jest w Wielkiej Brytanii przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 10 i karą grzywny, zaś w Polsce jest wykroczeniem zagrożonym jedynie karą grzywny. Bardzo rzadko stosuje się art. 286 k.k., tj. przestępstwo oszustwa. Rzecznik przekazał powyższe uwagi do wykorzystania w ewentualnych pracach nad zmianą przepisów prawa dotyczących agencji zatrudnienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: