Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przepisów określających minimalną powierzchnię klasy i wolną objętość pomieszczenia przypadających na jednego ucznia z dnia 2006-12-27.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/540372/06/X/1008 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przepisów określających minimalną powierzchnię klasy i wolną objętość pomieszczenia przypadających na jednego ucznia.

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 95a ustawy o systemie oświaty zawiera szczegółowe normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny dla szkół i placówek. Zostały one ustanowione głównie w interesie uczniów, z uwagi na specyfikę jednostek oświatowych. Równocześnie nie uchybia ono ogólnym zasadom BHP ustanowionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie Kodeksu pracy, które dotyczy jednak wyłącznie pracowników, a nie uczniów.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest świadom tego, że wprowadzenie normatywów w zakresie minimalnej powierzchni i kubatury sal lekcyjnych jest procesem długotrwałym, jednak mimo to wskazanym byłoby określenie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach terminu do realizacji tych wymogów przez organy prowadzące szkoły, tak aby przepis ten mógł być realnie egzekwowany. Rzecznik zwrócił się o dokonanie stosownych zmian legislacyjnych w rozporządzeniu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: