Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zadośćuczynienia dla działaczy opozycji z lat 80-tych z dnia 2006-12-18.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/547239/06/III/305 RZ
Data sprawy:
2006-12-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zadośćuczynienia dla działaczy opozycji z lat 80-tych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał apel działaczy opozycji demokratycznej z lat 80-tych, w którym zwracają się do rządu o wprowadzenie odpowiednich regulacji pozwalających zabezpieczyć i uhonorować tę grupę osób.

Inicjatywa ta zbiega się z uchwałą Sejmu RP z dnia 6.04.2006 r. w sprawie zadośćuczynienia osobom, które na skutek represji za walkę o wolną Polskę żyją obecnie w bardzo trudnych warunkach materialnych.

Rzecznik poprosił o przedstawienie informacji o podjętych działaniach, ukierunkowanych na realizację apelu i powołanej uchwały Sejmu RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: