Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Andrzeja T. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego (zarzut rażącego naruszenia w orzeczeniu sądu odwoławczego art. 234 Kodeksu karnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia) z dnia 2005-01-06.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/459482/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Andrzeja T. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego (zarzut rażącego naruszenia w orzeczeniu sądu odwoławczego art. 234 Kodeksu karnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia).

Inf. 1-3/2005, str. 69

 


Data odpowiedzi:
2005-07-07
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9.06.2005 r., sygn. akt V KK 5/05).
Inf. 4-6/2005, str.