Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Marii W. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego, w części dotyczącej orzeczenia o karze (zarzut rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia art. 443 Kpk, polegającego na wydaniu w sprawie przekazanej do ponownego rozpoznania orzeczenia surowszego niż uchylone, mimo zaskarżenia uchylonego orzeczenia wyłącznie na korzyść Marii W.) z dnia 2005-01-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/441838/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Marii W. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego, w części dotyczącej orzeczenia o karze (zarzut rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia art. 443 Kpk, polegającego na wydaniu w sprawie przekazanej do ponownego rozpoznania orzeczenia surowszego niż uchylone, mimo zaskarżenia uchylonego orzeczenia wyłącznie na korzyść Marii W.).

Inf. 1-3/2005, str.69

 


Data odpowiedzi:
2005-01-13
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 16.02.2005 r., sygn. akt IV KK 13/05).
Inf. 1-3/2005, str.69