Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Dariusza M. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (zaniechanie uwzględnienia przez sąd odwoławczy istotnych okoliczności sprawy mogących przemawiać na korzyść oskarżonego) z dnia 2005-01-06.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/459547/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Dariusza M. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (zaniechanie uwzględnienia przez sąd odwoławczy istotnych okoliczności sprawy mogących przemawiać na korzyść oskarżonego).

Inf. 1-3/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2005-11-22
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 15.02.2005 r., sygn. akt III KK 3/05).
Inf. 1-3/2005, str. 69