Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Jacka B. od wyroku Sądu Rejonowego utrzymującego w mocy orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym z dnia 2005-02-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/461336/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-02-07
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Jacka B. od wyroku Sądu Rejonowego utrzymującego w mocy orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Rejonowego rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść tego orzeczenia naruszenie art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń w powiązaniu z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP poprzez uznanie Jacka B. za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia i wymierzenie kary grzywny w sytuacji, gdy przypisany mu czyn nie był zabroniony przez ustawę obowiązującą w dacie jego popełnienia.

Inf. 1-3/2005, str.70

 


Data odpowiedzi:
2005-02-07
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9.06.2005 r., sygn. akt V KK 41/05)
Inf. 4-6/2005, str.