Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej W. wprowadzający zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w W z dnia 2005-02-08.

Adresat:
WSA WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/400183/02/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-08
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej W. wprowadzający zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 2a uchwały Rady Miejskiej W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, który uzależnia nabycie abonamentu typu 0 od posiadania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Prezydenta Miasta. Zaskarżonemu przepisowi uchwały Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 32 Konstytucji RP. W uzasadnieniu skargi Rzecznik stwierdził, że przepis § 4 ust. 2a zaskarżonej uchwały jest tak skonstruowany, że prawo do otrzymania abonamentu typu 0 przyznaje tylko tym posiadaczom karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, którzy zamieszkują we Wrocławiu. Z przywileju objęcia zerową stawką opłaty parkingowej nie mogą zatem skorzystać niepełnosprawni zamieszkujący poza granicami administracyjnymi miasta W.

 


Data odpowiedzi:
2005-06-24
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 25.05.2005 r. o umorzeniu postępowania, sygn. akt IV SA/Wr 280/05).
Rzecznik Praw Obywatelskich cofnął skargę, w związku z uchyleniem zaskarżonego przepisu przez Radę Miejską W.