Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej W. wprowadzający zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w W z dnia 2005-02-08.

Adresat:
WSA WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/400183/02/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-08
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej W. wprowadzający zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 2a uchwały Rady Miejskiej W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, który uzależnia nabycie abonamentu typu 0 od posiadania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Prezydenta Miasta. Zaskarżonemu przepisowi uchwały Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 32 Konstytucji RP. W uzasadnieniu skargi Rzecznik stwierdził, że przepis § 4 ust. 2a zaskarżonej uchwały jest tak skonstruowany, że prawo do otrzymania abonamentu typu 0 przyznaje tylko tym posiadaczom karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, którzy zamieszkują we Wrocławiu. Z przywileju objęcia zerową stawką opłaty parkingowej nie mogą zatem skorzystać niepełnosprawni zamieszkujący poza granicami administracyjnymi miasta W.

 


Data odpowiedzi:
2005-06-24
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 25.05.2005 r. o umorzeniu postępowania, sygn. akt IV SA/Wr 280/05).
Rzecznik Praw Obywatelskich cofnął skargę, w związku z uchyleniem zaskarżonego przepisu przez Radę Miejską W.