Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta G. dotyczący opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie z dnia 2005-02-17.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GNIEZNA
Sygnatura:
RPO/482929/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-17
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta G. dotyczący opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie nieważności § 9 ust. 2 załącznika Nr 3 do uchwały Nr XVII/162/2003 Rady Miasta G. z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w G., stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, określenia sposobu pobierania opłat oraz wysokości opłaty dodatkowej, który stanowi, że niedopełnienie obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego opłaty dodatkowej. Zaskarżonemu przepisowi Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 7 i art. 94 Konstytucji RP oraz art. 13 f ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

 


Data odpowiedzi:
2007-08-14
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 13.05.2005 r. o umorzeniu postępowania, sygn. akt IV SA/Po 226/05). Rada Miasta G. uznała skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i dokonała zmiany zaskarżonego przepisu.