Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



1. Kasacja na rzecz Antoniego T. i Mieczysława Ł. skazanych orzeczeniem Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r. za przestępstwo określone w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (brak w działaniu znamion przestępstwa określonego w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r.) z dnia 2005-03-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/461276/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Antoniego T. i Mieczysława Ł. skazanych orzeczeniem Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r. za przestępstwo określone w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (brak w działaniu znamion przestępstwa określonego w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r.).

Antoni T. i Mieczysław Ł. zostali uznani za winnych popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że "rozpowszechniali zasłyszane w audycjach radiowych państw imperialistycznych fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego". Za ten czyn zostali skazani na kary po 9 miesięcy więzienia, które odbyli w całości. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił w uzasadnieniu kasacji, iż ściganie karne i skazanie oskarżonych było formą politycznej represji.

Inf. 1-3/2005, str.71

 


Data odpowiedzi:
2005-05-30
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21.04.2005 r., sygn. akt IV KK 80/05).
Inf. 4-6/2005, str.