Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Tadeusza S. od prawomocnego orzeczenia Centralnej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r z dnia 2005-03-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/445539/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Tadeusza S. od prawomocnego orzeczenia Centralnej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r.

Tadeusz S. został uznany winnym popełnienia przestępstwa określonego w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, za co wymierzono mu karę 12 miesięcy obozu pracy, którą odbywał w okresie od stycznia 1953 do października 1953 r. Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania o odtworzenie akt sprawy, zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż czyn ten polegał na krytycznych wypowiedziach na temat artykułu prasowego. Zachowanie oskarżonego nie wyczerpało znamion jakiegokolwiek przestępstwa i można je oceniać wyłącznie w płaszczyźnie faktycznej realizacji swobód obywatelskich, zaś ściganie karne i skazanie oskarżonego miało formę politycznej represji.

Inf. 1-3/2005, str.72

 


Data odpowiedzi:
2005-07-07
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 18.05.2005 r., sygn. akt II KK 92/05).
Inf. 4-6/2005, str.