Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Jacka S. od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego (błędna kwalifikacja prawna czynu w sytuacji przejęcia obywatela polskiego skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa, do wykonania wyroku na terytorium państwa polskiego) z dnia 2005-03-11.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/474914/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-11
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Jacka S. od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego (błędna kwalifikacja prawna czynu w sytuacji przejęcia obywatela polskiego skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa, do wykonania wyroku na terytorium państwa polskiego).

Inf. 1-3/2005, str.72

 


Data odpowiedzi:
2005-09-12
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 2.08.2005 r., sygn. akt IV KK 91/05).
Inf. 7-9/2005, str.