Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Pawła S. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego z dnia 2005-03-16.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/457414/03/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2005-03-16
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Pawła S. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego.

Paweł S. został skazany za popełnienie przestępstwa określonego w art. 29 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.

Wypowiedzi oskarżonego nie stanowiły lżenia, wyszydzania lub poniżania ustroju Państwa Polskiego w rozumieniu ww. przepisu, i można je oceniać wyłącznie w płaszczyźnie faktycznej realizacji swobód obywatelskich, zaś ściganie karne i skazanie oskarżonego za ten czyn miało formę politycznej represji.

Inf. 1-3/2005, str.72

 


Data odpowiedzi:
2005-05-30
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 27.04.2005 r., sygn. akt IV KK 100/05)
Inf. 4-6/2005, str.