Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1.Kasacja na rzecz Józefa W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2005-04-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/477802/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1.Kasacja na rzecz Józefa W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego rażące naruszenie prawa karnego procesowego polegające na oddaleniu sformułowanego w apelacji wniosku oskarżonego o przesłuchanie świadków na tej podstawie, iż "w toku postępowania prowadzonego w przedmiotowej sprawie oskarżony w żaden sposób nie podnosił, iżby byli jacykolwiek świadkowie zdarzeń będących przedmiotem rozpoznania w sprawie" oraz niewydaniu w tym zakresie postanowienia, lecz ustosunkowaniu się do wniosku wyłącznie w uzasadnieniu wyroku, co w konsekwencji uniemożliwiło oskarżonemu pełną realizację prawa do obrony.

Inf. 4-6/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2005-04-01
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 27.04.2005 r., sygn. akt IV KK 118/05).
Inf. 4-6/2005, str.