Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej C. w przedmiocie nadania nazw ulicom z dnia 2005-04-06.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/501817/05/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-06
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej C. w przedmiocie nadania nazw ulicom.

 


Data odpowiedzi:
2005-11-09
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (uchwała NSA z dnia 11.04.2005 r., sygn. akt II OPS 2/05).