Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. kasacja na rzecz Danieli E. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Grodzkiego z 1951 r z dnia 2005-04-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/452193/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. kasacja na rzecz Danieli E. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Grodzkiego z 1951 r.

Daniela E. została skazana na podstawie art. 22 mkk na 2 miesiące aresztu za "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości dotyczących wybuchu wojny". W uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że ściganie i skazanie Danieli E. należy postrzegać w kategoriach represji o charakterze politycznym.

Inf. 4-6/2005 r., str.

 


Data odpowiedzi:
2005-04-21
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 13.09.2005 r., sygn. akt V KK 156/05).
Inf. 7-9/2005, str.