Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



1. Kasacja na rzecz Stanisława K. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego (zaniechanie uwzględnienia przez sąd odwoławczy istotnych okoliczności sprawy mogących przemawiać na korzyść wnioskodawcy) z dnia 2005-06-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/491086/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Stanisława K. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego (zaniechanie uwzględnienia przez sąd odwoławczy istotnych okoliczności sprawy mogących przemawiać na korzyść wnioskodawcy).

Inf. 4-6/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2005-12-06
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.11.2005 r., sygn. akt III KK 177/05).
Inf. 10-12/2005, str.