Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy B. o odmowie przyznania panu Tadeuszowi L. dodatku mieszkaniowego z dnia 2005-06-09.

Adresat:
WSA ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA
Sygnatura:
RPO/503170/05/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2005-06-09
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy B. o odmowie przyznania panu Tadeuszowi L. dodatku mieszkaniowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji naruszenie art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 Kpa, art. 7 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, oraz art. 7 Konstytucji RP i wnosi o jej uchylenie w całości. Kwestionowana przez Rzecznika decyzja spowodowała, że wnioskodawca, który być może spełnia kryteria wymagane do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, nie uzyska tego świadczenia, gdyż organ administracji nieprawidłowo przeprowadził postępowanie, nie dokonał oceny zebranego materiału oraz nie wyjaśnił podstawy prawnej i faktycznej podjętej decyzji.

 


Data odpowiedzi:
2005-08-01
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (decyzja Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia 12.07.2005 r. przyznająca panu Tadeuszowi L. dodatek mieszkaniowy). Skarga RPO nie została przekazana przez Urząd Miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ze względu na wydanie decyzji uwzględniającej w całości przedmiot skargi.