Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. kasacja na rzecz Bartosza P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2005-06-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/475876/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. kasacja na rzecz Bartosza P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego nieuchylenie wyroku sądu pierwszej instancji pomimo zaistnienia okoliczności wyłączającej postępowanie w postaci przedawnienia orzekania, określonej w art. 5 § 1 pkt 4 Kpw, co powinno spowodować umorzenie postępowania przez Sąd Okręgowy.

Inf. 4-6/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2005-10-12
Opis odpowiedzi:
1.Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 08.09.2005 r., sygn. akt V KK 235/05).
Inf. 7-9/2005, str.